Geschiedenis T-Beng

In het voorjaar van 1989 trad de heer H. Druiven in het huwelijk met mevrouw A. Siekmans. Het huwelijksfeest vond plaats in lunch-caf√© Het Binnenhof aan de Willem Lodewijk Passage te Groningen. Het was de wens van de ‘jonge’ bruidegom, dat zij die zich geroepen zouden voelen de muzikale omlijsting zouden vormen van deze onvergetelijke dag. Gerard Druiven, broer van de bruidegom en ooit lid van het koor in de rooms-katholieke kerk te Bergen (N.H.), volgde de lokroep en bracht die avond enkele liederen ten gehore. Het publiek was ontroerd door het gebodene. Het beloonde de zanger met een ovationeel applaus. Op dit moment was de kiem gelegd voor het ontstaan van T-Beng. Zanger Gerard overtuigde in de dagen na dit eerste optreden Bert Schut van de urgentie om een heuse band te vormen. Hij had bij hem thuis wel eens een gitaar zien staan. De conclusie dat de bezitter dan ook wel op dat instrument zou kunnen spelen was weliswaar gerechtvaardigd, maar toch ook voorbarig. Meer dan drie akkoorden kende de ‘gitarist’ niet. Desondanks speelde het duo enkele dagen later op een van de fameuze Voorjaarsfeesten, die dat jaar in de soci√ęteit van de Vereniging der Christelijke Studenten Hendrik de Cock aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat te Groningen werd gehouden. Het duo bracht die avond de nummers Oh, Boy, This land is your land en St. James Infirmery ten gehore. Songs die nu (2015) nog steeds deel uitmaken van het repertoire van T-Beng.

music for the millions